Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury to narodowa instytucji kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. Punktem wyjścia do działań i rozważań na temat dziedzictwa jest Europa Środkowa. więcej: sprawdź tutaj

Miasto jako zwierciadło cywilizacji, laboratorium kreatywności i katalizator zmiany jest wpisane w strategię MCK jako jeden z głównych kręgów jego zainteresowania. Z jednej strony traktowane jest jako soczewka, w której skupiają się najbardziej palące problemy współczesności, z drugiej - jako zwierciadło cywilizacji, jej dokonań i pamięci oraz szczególny wyraz europejskiego dorobku kulturalnego. Ta szeroka perspektywa sprawia, że MCK stanowi wyjątkowe w skali europejskiej centrum interdyscyplinarnych badań i praktyk poświęconych fenomenowi miasta. Tej tematyce poświęcone są zarówno projekty badawcze, wydawnicze, jak i wystawiennicze i edukacyjne.

Materiały dotyczące projektów MCK znaleźć można tu:
Serwis internetowy MCK
Wirtualna wystawa Panorama działalności MCK
Kanał MCK w serwisie YouTubbe
(m.in. materiały filmowe z konferencji i wykładów)

Najważniejsze projekty i publikacje MCK dotyczące tematu miasta z ostatnich lat:

1. Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej (dwie wersje językowe) 2. Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej (dwie wersje językowe)
3. Kraków i Sankt-Petersburg. Dziedzictwo stołeczności (wersja rosyjska) 4. Florencja i Kraków wobec dziedzictwa
5. Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście (praca zbiorowa) 6. Kraków w Europie Środka, Jacek Purchla (pięć wersji językowych)
7. Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej Żanna Komar 8. Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo Katarzyna Kotyńska
9. HERITO, nr 22–23: Miasto jako dzieło sztuki 10. HERITO, nr 3: Miasto i muzeum
11. Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji Monika A. Murzyn

Konferencja Kraków i świat 30–31.05.2016
Więcej informacji
Filmy


Konferencja 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto 16–18.09.2015
Więcej informacji
Filmy

Działalność Międzynarodowego Centrum Kultury skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Nasze zainteresowania obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej.

Kamienica „Pod Kruki", będąca siedzibą Międzynarodowego Centrum Kultury zlokalizowana jest w sercu Krakowa, przy Rynku Głównym 25. Na przestrzeni wieków budynek przeszedł liczne przeobrażenia stylistycznie, został też znacznie powiększony w stosunku do swojej pierwotnej, średniowiecznej kubatury. Dzisiaj siedzibę tworzy budynek frontowy, oficyna oraz zabudowana przestrzeń dziedzińca. Celem podjętego przez MCK w latach 90. XX wieku projektu konserwacji i modernizacji kamienicy „Pod Kruki" było dostosowanie budynku pod względem funkcjonalnym i estetycznym do pełnionych przez MCK funkcji - realizowania programów badawczych, organizowania wystaw, konferencji oraz działalności promocyjnej, informacyjnej i wizerunkowej z zakresu dziedzictwa kulturowego.